ГРАФИК

Графикът е за настоящата учебна година 2018-2019
* Свържете се с нас, ако имате нужда от индивидуални уроци, консултации и подготовка за кандидатстване в Училища, Колежи и Университети свързани с изучаването на танцово изкуство.